Hướng dẫn tạo trang sitemap tuyệt đẹp dành cho blogspot

Xin chào anh em, ở bài viết này mình sẽ chia sẻ một style sitemap nhỏ gọn dễ nhìn dành cho blogspot, style này không yêu cầu bạn chỉnh sửa bất cứ thứ gì mà nó sẽ tự get các bài viết ngay trên blog của bạn luôn.

Hướng dẫn cách thêm sitemap vào blogspot

- Đầu tiên bạn vào Blogspot.com > Trang > Trang mới sau đó chuyển qua chế độ soạn thảo HTML và paste code này vào, cuối cùng bạn tiến hành xuất bản trang và xem thử thành quả.
<style>
.toc-header-col1, .toc-header-col2, .toc-header-col3{padding: 10px;background: #d6d6d6;}
.toc-entry-col1, .toc-entry-col2, .toc-entry-col3 {
    background: #e7e7e7;
    color: #fff;
    padding: 10px;
    font-weight: 400;
}
.toc-note{display:none}
.toc-entry-col1 a, .toc-entry-col2 a, .toc-entry-col3 a{font-size: 15px;font-weight:500}
.toc-entry-col2{font-size: 14px;background: #999;}
.toc-entry-col3{background: #555;}
.toc-entry-col3 a{color: #fff;}</style>
<div id='bp_tocm'>
<div id='bp_toc'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var postTitle=[],postUrl=[],postDate=[],postSum=[],postLabels=[],sortBy="datenewest",tocLoaded=!1,numChars=250,postFilter="",tocdiv=document.getElementById("bp_toc"),totalEntires=0,totalPosts=0; function loadtoc(c){if("entry"in c.feed){var d=c.feed.entry.length;totalEntires+=d;totalPosts=c.feed.openSearch$totalResults.$t;if(totalPosts>totalEntires){var b=document.createElement("script");b.type="text/javascript";startindex=totalEntires+1;b.setAttribute("src","/feeds/posts/summary?start-index="+startindex+"&max-results=500&alt=json-in-script&callback=loadtoc");tocdiv.appendChild(b)}for(b=0;b<d;b++){for(var a=c.feed.entry[b],e=a.title.$t,k=a.published.$t.substring(0,10),l,f=0;f<a.link.length;f++)if("alternate"== a.link[f].rel){l=a.link[f].href;break}var g="content"in a?a.content.$t:"summary"in a?a.summary.$t:"",g=g.replace(/<\S[^>]*>/g,"");if(g.length>numChars)var g=g.substring(0,numChars),h=g.lastIndexOf(" "),g=g.substring(0,h)+"...";h="";if("category"in a){for(f=0;f<a.category.length;f++)h+="<a href=\"javascript:filterPosts('"+a.category[f].term+"');\" title=\"Click here to select all posts with label '"+a.category[f].term+"'\">"+a.category[f].term+"</a>, ";a=h.lastIndexOf(",");-1!=a&&(h=h.substring(0, a))}postTitle.push(e);postDate.push(k);postUrl.push(l);postSum.push(g);postLabels.push(h)}}totalEntires==totalPosts&&(tocLoaded=!0,showToc());sortPosts(sortBy);tocLoaded=!0}function filterPosts(c){postFilter=c;displayToc(postFilter)}function allPosts(){postFilter="";displayToc(postFilter)} function sortPosts(c){function d(a,b){var c=postTitle[a];postTitle[a]=postTitle[b];postTitle[b]=c;c=postDate[a];postDate[a]=postDate[b];postDate[b]=c;c=postUrl[a];postUrl[a]=postUrl[b];postUrl[b]=c;c=postSum[a];postSum[a]=postSum[b];postSum[b]=c;c=postLabels[a];postLabels[a]=postLabels[b];postLabels[b]=c}for(var b=0;b<postTitle.length-1;b++)for(var a=b+1;a<postTitle.length;a++)"titleasc"==c&&postTitle[b]>postTitle[a]&&d(b,a),"titledesc"==c&&postTitle[b]<postTitle[a]&&d(b,a),"dateoldest"==c&&postDate[b]> postDate[a]&&d(b,a),"datenewest"==c&&postDate[b]<postDate[a]&&d(b,a)} function displayToc(c){var d=0,b,a="Click to sort by title",e="Click to sort by date",k="";"titleasc"==sortBy&&(a+=" (descending)",e+=" (newest first)");"titledesc"==sortBy&&(a+=" (ascending)",e+=" (newest first)");"dateoldest"==sortBy&&(a+=" (ascending)",e+=" (newest first)");"datenewest"==sortBy&&(a+=" (ascending)",e+=" (oldest first)");""!=postFilter&&(k="Click to show all posts");b="<table><tr>";b+='<td class="toc-header-col1">';b+='<a href="javascript:toggleTitleSort();" title="'+a+'">Tiêu đề bài viết</a>'; b+="</td>";b+='<td class="toc-header-col2">';b+='<a href="javascript:toggleDateSort();" title="'+e+'">Thời gian</a>';b+="</td>";b+='<td class="toc-header-col3">';b+='<a href="javascript:allPosts();" title="'+k+'">Nhãn của bài đăng</a>';b+="</td>";b+="</tr>";for(a=0;a<postTitle.length;a++)""==c?(b+='<tr><td class="toc-entry-col1"><a href="'+postUrl[a]+'" title="'+postSum[a]+'">'+postTitle[a]+'</a></td><td class="toc-entry-col2">'+postDate[a]+'</td><td class="toc-entry-col3">'+postLabels[a]+"</td></tr>",d++): (z=postLabels[a].lastIndexOf(c),-1!=z&&(b+='<tr><td class="toc-entry-col1"><a href="'+postUrl[a]+'" title="'+postSum[a]+'">'+postTitle[a]+'</a></td><td class="toc-entry-col2">'+postDate[a]+'</td><td class="toc-entry-col3">'+postLabels[a]+"</td></tr>",d++));b+="</table>";c=d==postTitle.length?'<div class="toc-note">Displaying all '+postTitle.length+" posts<br/></div>":'<div class="toc-note">Displaying '+d+" posts labeled '"+(postFilter+"' of "+postTitle.length+" posts total<br/></div>");tocdiv.innerHTML= c+b}function toggleTitleSort(){sortBy="titleasc"==sortBy?"titledesc":"titleasc";sortPosts(sortBy);displayToc(postFilter)}function toggleDateSort(){sortBy="datenewest"==sortBy?"dateoldest":"datenewest";sortPosts(sortBy);displayToc(postFilter)}function showToc(){tocLoaded?(displayToc(postFilter),document.getElementById("toclink")):alert("Just wait... TOC is loading")} function hideToc(){document.getElementById("toc").innerHTML="";document.getElementById("toclink").innerHTML='<a href="#" onclick="scroll(0,0); showToc(); Effect.toggle(\'toc-result\',\'blind\');">\u00bb Show Table of Contents</a> <img src="http://chenkaie.blog.googlepages.com/new_1.gif"/>'};
//]]>
</script>
<script src='/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=500&amp;callback=loadtoc' type='text/javascript'></script>
</div>
</div>
 - Ở phần max result 500 có nghĩa là sitemap này sẽ hiển thị max 500 bài viết của blog, bạn có thể chỉnh sửa con số này sao cho phù hợp với blog của bạn.
Xem Demo Sitemap
Tổng kết : Vậy là mình đã hướng dẫn xong các để tạo một trang sitemap siêu ngầu rồi, nếu các bạn thấy hay vui lòng chia sẻ cho bạn bè và để lại một bình luận để ủng hộ blog nhé !
 1. upload lại bài viết share code player đi Nhân

  Trả lờiXóa
 2. Bài viết hay ! cảm ơn chủ thớt <3

  Trả lờiXóa
 3. Temp này nhìn đơn điệu quá nhỉ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Định thay template mà nhận ra không còn cái nào đẹp anh ạ ==

   Xóa
  2. h nhiều sự lựa chọn quá đâm ra ko lựa chọn đc gì, haizzz :))

   Xóa
  3. Trừ khi làm chủ tịch thì mới có nhiều sự lựa chọn

   Xóa
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM